Μία ανθολογία γεμάτη αγάπη, πάθος, έρωτα!

Μία ανθολογία γεμάτη αγάπη, πάθος, έρωτα!

Ένας διαγωνισμός 5 νικητές!!!
Στείλτε μας τα κείμενα σας στο writers@animapublications.gr μέχρι 27/2/2024 και ώρα 23:59 και γίνεται ένας από τους 5 νικητές!
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι από 18 ετών και πάνω.
Τα κείμενα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, και άρτια.
Να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.
Να μην ξεπερνούν τις 10.000 λέξεις.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 28/2 και ώρα 20:00!

Share this post