Ο Δεκέμβρης ξεκίνησε και είναι γεμάτος παρουσιάσεις, μην τις χάσετε!!!

Do you have a manuscript in French, English, Italian or Spanish? ANIMA publications seeks to open the literary horizons of Greek readers to modern world literature. We are waiting for your manuscripts at: info@animapublications.gr to read them. (A resume, a CV and letter of motivation are essential with the manuscript) One book for each language will be selected to be published by us during 2019.

Avez-vous un manuscrit en langue française, anglaise, italienne ou espagniole? ANIMA publications cherche à ouvrir les horizons littéraires des lecteurs grecs à la littérature mondiale moderne. Nous attandons vos manuscrits au:info@animapublications.gr afin de les lire. (Un résumé, un CV et une lettre de motivations sont indispensables avec le manuscrit)Un livre à chaque langue sera séléctionner pour être publié par nous pendant 2019.

¿Tiene usted un manuscrito en francés, inglés, italiano o español? Las publicaciones de ANIMA buscan abrir los horizontes literarios de los lectores griegos a la literatura del mundo moderno. Estamos esperando sus manuscritos en: info@animapublications.gr para leerlos. (Un sinopsis, un currículum y una carta de motivación son esenciales con el manuscrito) Se seleccionará un libro para cada idioma para que lo publiquemos durante 2019.

Lei ha un manoscritto in francese, inglese, italiano o spagnolo? Le pubblicazioni ANIMA cercano di aprire gli orizzonti letterari dei lettori greci alla letteratura del mondo moderno. Stiamo aspettando i tuoi manoscritti all’indirizzo: info@animapublications.gr per leggerli. (Una sinossi, un curriculum e una lettera di motivazione sono essenziali con il manoscritto) Un libro sarà selezionato per ogni lingua per pubblicarlo durante il 2019.


BLOG

100 χρόνια μνήμης

Αύγουστος 1922-Αύγουστος 2022, εκατό χρόνια μνήμης. Μια Ελλάδα που θυμάται τη θλίψη για τις χαμένες πατρίδες, τον πόνο του...

Read More

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος με θέμα Χαμός από την ANIMA Εκδοτική

Η ANIMA Εκδοτική προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διηγήματος με θέμα ο Χαμός. Όροι Συμμετοχής: Ο Χαμός ως θέμα μπορεί να καλύπτει...

Read More

Λογοτεχνικός διαγωνισμός νουβέλας και διηγήματος : «Νοσταλγία: 100 Χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 » 

ANIMA εκδοτική Λογοτεχνικός διαγωνισμός νουβέλας και διηγήματος. με θέμα: «Νοσταλγία: 100 Χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 »    Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί...

Read More

Πρώτη μέρα στο σχολείο

Της Ελένης Σταθοπούλου Σεπτέμβριος 1959. Η πρώτη μου μέρα στο σχολείο. Δεν θυμάμαι και πολλά. Πάνε τόσα χρόνια. Ήμουν μόλις...

Read More

Όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ, της Άννας Ραζή

του Άγγελου Ρωμανού Όταν έχεις γράψει ένα δυνατό βιβλίο σαν το Malordo στο Κλάριτι Χολ, έχεις θέσει ήδη πολύ ψηλά...

Read More

Μalordo στο Κλάριτι Χολ, της Άννας Ραζή

Της Μάντη Αλεξίου Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την 1η του κυκλοφορία κι ακόμα, το Malordo στο Κλάριτυ Χολ, της...

Read More

Γεύση από Νεράντζι, της Ελένης Σταθοπούλου

Της Άννας Ραζή Η γραφή είναι μια στιγμή ελευθερίας, απελευθέρωσης δηλαδή της σκέψης και της έκφρασης. Μέσα σε μια καθημερινότητα...

Read More

Η Ελένη Σταθοπούλου μας μιλά για την Ανάσα του φόβου

Μου ζητήθηκε να παρουσιάσω εγώ πρώτη φορά το βιβλίο μου. Στην αρχή ξαφνιάστηκα! Μα ύστερα το καλοσκέφτηκα κα είπα...

Read More