10ς διαγωνισμός ποίησης και διηγήματος

10ς διαγωνισμός ποίησης και διηγήματος

Το θέμα του Διαγωνισμού είναι για τα ποιήματα

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ

ενώ για τα διηγήματα

ΕΙΔΩΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν περάσει το 18 έτος της ηλικίας τους, γράφουν στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν σε οποιοδήποτε μέρος.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν μέσω συμβατικού ταχυδρομείου ή κούριερ (με έξοδα του συμμετέχοντα) στην διεύθυνση :

ΑΝΙΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Υπόψη Μπιμπή Άννα

Γάγγρας 6, 11142 Αθήνα

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2112673259 καθημερινά από τις 11:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι και Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή από τις 17:00 μέχρι τις 19:00 το απόγευμα. Ή στο info@animapublications.gr

Άλλος τρόπος αποστολής συμμετοχών δεν θα γίνεται δεκτός

Οι συμμετοχές πρέπει να κατατεθούν από 1η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 μέχρι και 31 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:30. Με σφραγίδα ταχυδρομείου ή κούριερ.

Όροι διαγωνισμού

• Τα κείμενα υποβάλλονται δακτυλογραφημένα σε 3 αντίτυπα σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει από έξω το ψευδώνυμο με το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό..

• Κάτω απ’ τον τίτλο του έργου αναγράφεται υποχρεωτικά το ψευδώνυμο του συγγραφέα.

• Μαζί με το έργο ο διαγωνιζόμενος χρειάζεται να καταθέσει έναν δεύτερο κλειστό φάκελο, με το πραγματικό του όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας κι ένα μικρό λογοτεχνικό βιογραφικό.

• Τα έργα δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο διαγωνισμό και δεν θα έχουν εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή διαδίκτυο.

• Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως τους όρους συμμετοχής θα

αποκλείεται από το διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζόμενου.

• Με την κατάθεση του έργου ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση.

• Με την κατάθεση του έργου ο διαγωνιζόμενος εκχωρεί στην Anima Εκδοτική το αποκλειστικό δικαίωμα για δημοσίευση του σε βιβλίο (εφόσον διακριθεί στο διαγωνισμό). Οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ότι το μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου που θα εκδοθεί και αντιστοιχεί στο ποσοστό των δικαιωμάτων του συγγραφέα, θα παραχωρηθεί στην Anima Εκδοτική

• Οι νικητές αποδέχονται πως δεν θα λάβουν οικονομικό αντάλλαγμα από την πώληση του βιβλίου, πέρα από 2 δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου, τα οποία δεν δικαιούνται να μεταπωλούν.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Επιπλέον οδηγός για τα ποιήματα.

• Τα ποιήματα μπορούν να είναι από ένα μέχρι τρία.

• Δεν πρέπει να ξεπερνούν τη μία σελίδα Α4 το κάθε ένα.

Επιπλέον οδηγός για τα διηγήματα.

• Τα διηγήματα μπορούν να είναι μέχρι 4000 λέξεις.

• Μπορούν να ανήκουν στο φανταστικό, την αστυνομική λογοτεχνία ή το τρόμου.

• Ο κάθε συμμετέχον μπορεί να στείλει μέχρι δύο κείμενα.

Η κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από

Την Άννα Ραζή, υπεύθυνη εκδόσεων του εκδοτικού οίκου ΑΝΙΜΑ

Τον Μάρκο Λουδάρο, υπεύθυνο παραγωγής και επιμέλειας του εκδοτικού οίκου ΑΝΙΜΑ

Την Νικολίνα Λέκκα, συγγραφέα

Την Ελένη Σταθοπουλου συγγραφέα

Τον Ευάγγελο Πέτρου, συγγραφέα.

Οι νικητές

Τα είκοσι καλύτερα ποιήματα και τα είκοσι καλύτερα διηγήματα θα εκδοθούν σε μια συλλογική έκδοση από την ΑΝΙΜΑ εκδοτική.

Η Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε εκδήλωση που θα οργανώσει η ΑΝΙΜΑ την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 το πρωί στη Νέα Ιωνία Αττικής, περισσότερες λεπτομέρειες για το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες το mail που θα έχουν δηλώσει.

Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

Τρόπος βαθμολογίας

• Η βαθμολογία θα γίνει ατομικά και ξεχωριστά χωρίς από κοινού συζήτηση από την Αναγνωστική Επιτροπή η οποία αριθμεί 5 μέλη με πρώτη ιδιότητα, την ιδιότητα του αναγνώστη. Οι βαθμολογίες είναι ισότιμες , ο μέσος όρος βγαίνει με ίση συμμετοχή κάθε ενός αναγνώστη, στην αντίστοιχη κατηγορία συμμετοχής .

• Για να προκύψει βαθμολόγηση για βραβεία θα πρέπει οι συμμετοχές να ξεπερνούν τις 15, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα χορηγηθούν μόνο έπαινοι συμμετοχής.

• Σε περίπτωση ισοψηφίας δίνονται εξ ημισείας τα βραβεία, ενώ σε περίπτωση μη υπέρβασης του ορίου διαγωνιζομένων δε δίνεται το αντίστοιχο βραβείο.

Τα αντίγραφα δεν επιστρέφονται.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στην νομική εκπρόσωπο του εκδοτικού οίκου. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λάβει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, ως αυτή κατατέθηκαν στην ανωτέρω Δικηγόρο Αθηνών.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους κατά την κρίση της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τον ανακαλέσει ή να μεταθέσει την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών και έκδοσης των βιβλίων/συλλογών τους. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα κατατεθούν στη Δικηγόρο του Διαγωνισμού και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά εγκαίρως στους συμμετέχοντες, προς τους οποίους είναι δεσμευτικές. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Share this post