Πολιτική επιστροφών

Δικαίωμα υπαναχώρησης από παραγγελίες e-books και λοιπών ψηφιακών αγαθών:

Σας δηλώνουμε ότι έχετε τα δικαιώματα που ορίζουν οι διατάξεις οι σχετικές με την προστασία του καταναλωτή, και ειδικότερα οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 και του ΠΔ 131/2003 αναλογικά ερμηνευόμενες και εφαρμοζόμενες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ακόμα ειδικότερα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 αναλογικά εφαρμοζόμενο έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την παρούσα σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ψηφιακού βιβλίου στον υπολογιστή σας ή/και στην ταμπλέτα σας ή/και στο κινητό σας.

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να μας κοινοποιήσετε διαμέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@animapublications.gr τη βούλησή σας για υπαναχώρηση και θα σας επιστρέψουμε το ποσό που καταβάλατε εντός 30 ημερών το αργότερο από την ημέρα ειδοποίησης μας.

Σε περίπτωση που έχετε «ανοίξει» (κάνει κλικ επάνω) τον υπερσύνδεσμο (link) κι έχετε κατεβάσει το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), δεν είναι εφικτό από μέρους μας να προχωρήσουμε σε επιστροφή χρημάτων. Η υπηρεσία από την πλευρά μας έχει ολοκληρωθεί ενώ δεν είναι τεχνικά δυνατή η επιστροφή του προϊόντος.