Το σκισμένο χείλος -Ζuckermann

0 out of 5

4.76

Συγγραφέας: Άννα Ραζή
Εκδότης: Anima Εκδοτική
Σειρά βιβλίου: Ιστορικό / Αισθηματικό
Ηλεκτρονική Έκδοση: Ιούνιος 2020
Αριθμός Σελίδων: 238
ISBN: 978-618-5503-08-6
Email συγγραφέα: annarazi.anima@gmail.com

SKU: 978-618-5503-08-6 Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο ψυχρός λοχαγός της Σουτσστάφφελ, Αλεξάντερ Βάνγκενχαϊμ, ζει μια προγραμματισμένη και – φαινομενικά – ελεγχόμενη ζωή, ταγμένος στην ιδεολογία του ναζισμού. Όταν γνωρίσει τη Λίζα, ένα κορίτσι με σχισμένο χείλος, ο έρωτας θα φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή του κλονίζοντας όλες του τις ισορροπίες. Ο Αλεξάντερ Βάνγκενχαϊμ θα μοιραστεί ανάμεσα σε δύο γυναίκες και θα έρθει αντιμέτωπος με τη συνείδησή του, καθώς και με κρίσιμα ηθικά διλήμματα, ενώ η σκιά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου πλησιάζει όλο και περισσότερο απειλητικά. Είναι άραγε αρκετή η δύναμη της αγάπης για να μαλακώσει την ψυχή ενός σκληρού στρατιωτικού των Ες Ες;
Και ποιος είναι τελικά ο ανώτερος σκοπός του ανθρώπου σε αυτή τη ζωή;
Τον άνθρωπο. Να πεθάνεις για να σώσεις τον άνθρωπο”.
Ένα ιστορικό, αισθηματικό μυθιστόρημα όπου οι ήρωες ακροβατούν ανάμεσα στην ηθική
και το καθήκον, τη λογική και το συναίσθημα, τα πρέπει και τα θέλω τους.

ΕΝ: The bleeding lip-Zuckermann

The cold captain of Suchaffel, Alexander Vangenheim, lives a planned and — seemingly — controlled life, commited to the ideology of Nazism. 

When he meets Lisa, love will bring his life back and forth, shaking all his balances.

Alexander Vangenheim’s life will be divided between two women and will be confronted with his conscience, as well as with critical moral dilemmas, while the shadow of World War II is darkly approaching.

 Is the power of love enough to temper the soul of a tough SS military?
And what is the ultimate purpose of man in this life?
“Man. Die to save the Man.” 

A historical and emotional novel, where the heroes balance between morality and duty, reason and emotion, what they have to do and what the realy want to.


FR: La lèvre déchireé -Zuckermann

Le capitaine froid de Suchaffel, Alexander Vangenheim, mène une vie planifiée; apparemment contrôlée, attachée à l’idéologie du nazisme. 

Quand il rencontrera Lisa, une fille avec une lèvre déchirée, l’amour rapportera sa vie d’avant en arrière, secouant toute équilibre:

Alexander Vangenheim sera partagé entre deux femmes et il se confrontera à sa conscience, ainsi qu’à des dilemmes moraux, tandis que l’ombre de la Seconde Guerre mondiale se rapproche de plus en plus menaçante. Le pouvoir de l’amour est-il suffisant pour adoucir l’âme dure du capitaine de l’armée des SS?
Et quel est le but ultime de l’homme dans cette vie ?
“L’Homme. Mourir pour sauver l’Homme.”
Un roman historique et émotionnel où les héros équilibrent entre les moeurs
et le devoir, la raison et l’émotion, ce qu’ils doivent faire, et ce qu’il veulent vraiment. 

ES:

El labio roto -Zuckermann

El capitán de sangre fría de Suzstaffel, Alexander Vangenheim, vive una vida planeada y, aparentemente, controlada, en la ideología del nazismo. Cuando conoce a Lisa, una chica con el labio roto, el amor traerá hacia arriba y hacia abajo su vida, sacudiendo todo su equilibrio. Alexander Vangenheim se dividirá entre dos mujeres y se enfrentará a su conciencia, así como a los dilemas morales críticos, mientras que la sombra de la Segunda Guerra Mundial se está volviendo cada vez más amenazante. ¿Es suficiente el poder del amor para suavizar el alma de un duro soldado de las SS?

¿Y cuál es el propósito más alto del hombre en esta vida?

‘El Hombre. Morir para salvar al Hombre.’

Una novela histórica y emocional donde los héroes se acrobñan entre la moralidad

y el deber, la lógica y la emoción, sus mostos y deseos.

Επιπλέον πληροφορίες

Συγγραφέας

Άννα Ραζή

Σειρά Βιβλίου

Ιστορικό / Αισθηματικό