Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος με θέμα Χαμός από την ANIMA Εκδοτική

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διηγήματος με θέμα Χαμός από την ANIMA Εκδοτική

Η ANIMA Εκδοτική προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διηγήματος με θέμα ο Χαμός.

Όροι Συμμετοχής:

 1. Ο Χαμός ως θέμα μπορεί να καλύπτει τη ευρεία έννοια της απώλειας σε οποιανδήποτε μορφής της, όπως ένας χωρισμός, ένας θάνατος, του εαυτού μας, ενός αντικειμένου, μιας αξίας, μιας μάχης ή τη μεταφορική τού χάους, της καταστροφής, της διάλυσης.

 2. Τα διηγήματα θα πρέπει να εντάσσονται στα είδη (ή να φέρουν στοιχεία) φαντασίας και τρόμου και να είναι γραμμένα μόνο στην ελληνική γλώσσα, με γραμματοσειρά Times New Roman, σε μέγεθος γραμμάτων 12 και με διάστιχο 1.5 εκατοστά.

 3. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 4. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με ΕΝΑ αδημοσίευτο διήγημα έως 3.000 λέξεις για το οποίο θα φέρει αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος την ευθύνη για τυχόν προσβολή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

 5. Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή του διηγήματός τους εκχωρούν και μεταβιβάζουν ανέκκλητα και κατ΄αποκλειστικότητα στην ANIMA Εκδοτική άνευ ανταλλάγματος όλες τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που υποβάλουν στο Διαγωνισμό, προκειμένου η ANIMA Εκδοτική  να τις ασκήσει κατ΄ αποκλειστικότητα, ελεύθερα κι απεριόριστα χωρίς χρονικό περιορισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την έκδοση των έργων τους σε συλλογή διηγημάτων.
 6. Σε περίπτωση που το σύνολο των συμμετοχών είναι κάτω από 20, τότε ο διαγωνισμός ακυρώνεται αυτόματα.

 7. Τα διηγήματα που θα λάβουν μέρος, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, δεν επιστρέφονται.

 8. Η διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι από τις 15.06.2022 έως τις 20.08.2022

 9. Με την αποστολή του διηγήματός τους, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τους ανωτέρω όρους συμμετοχής και πως το έργο τους θα περάσει από αξιολόγηση, χωρίς περαιτέρω ανάλυση για το αποτέλεσμα της απόφασης της κριτικής επιτροπής.

 10. Η αποστολή των διηγημάτων θα γίνεται αποκλειστικά στο email: writers@animapublications.gr με την ένδειξη “ΧΑΜΟΣ” και με τη χρήση ψευδώνυμου στην αρχή του διηγήματος. Μαζί με το αρχείο του διηγήματος, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποστείλουν ένα δεύτερο ξεχωριστό αρχείο που θα περιέχει ένα μίνι βιογραφικό (100-200 λέξεις) του δημιουργού και τα στοιχεία επικοινωνίας του (ψευδώνυμο κι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email).

Έπαθλα:

 • Τα 15 καλύτερα διηγήματα θα εκδοθούν σε συλλογή διηγημάτων.

 • Οι συγγραφείς τους θα λάβουν από έναν έπαινο κι ένα δωρεάν αντίτυπο της συλλογής σε τελετή απονομής που θα διοργανωθεί από την ANIMA Εκδοτική στο Fantasy Festival τον Οκτώβριο του 2022. Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα θα ενημερωθούν έγκαιρα από τον εκδοτικό οίκο μέσω email.

 • Οι διακριθέντες θα λάβουν επίσης έκπτωση σε συμμετοχή διαδικτυακού σεμιναρίου δημιουργικής γραφής.

Κριτική Επιτροπή:

Άννα Ραζή – Εκδότρια-Συγγραφέας

Λένα Κικίδου – Συγγραφέας-Επιμελήτρια

Άγγελος Ρωμανός – Συγγραφέας-Αναγνώστης

Share this post