Διαγωνισμός διηγήματος 2020 “Παραδοχή”

Διαγωνισμός διηγήματος 2020 “Παραδοχή”

AnimA
λογοτεχνικός διαγωνισμός διηγήματος
“Παραδοχή”
Αισθηματικό, φαντασίας, αστυνομικό, τρόμου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν περάσει το 18 έτος της ηλικίας τους, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γράφουν στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και διαμένουν σε οποιοδήποτε μέρος.

Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με τη Διοργανώτρια ή τα μέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού. Επίσης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής συνεργάτες και συγγραφείς που σύναψαν σχέσεις με τον εκδοτικό την τελευταία εξαετία.

Ο συμμετοχές θα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
contest.at.anima@gmail.com

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «Παραδοχή».

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6985961570 (Κα Ιωάννου)
ή μέσω mail στο info@animapublications.gr

Οι συμμετοχές πρέπει να αποσταλούν από 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 00:01 μέχρι 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 . Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Όροι διαγωνισμού

Το διήγημα πρέπει να έχει έκταση 1500 με 2500 λέξεις. Παρέκκλιση επιτρεπτή ±50 λέξεις.

Το κάθε mail μπορεί να συμμετέχει με ένα διήγημα.

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να κοινοποιηθούν στο mail. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που έγινε η αποστολή των κειμένων.

Κάτω απ’ τον τίτλο του διηγήματος θα αναγράφεται υποχρεωτικά το είδος που ανήκει το διήγημα.

Τα διηγήματα δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλο διαγωνισμό και δεν έχουν εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή διαδίκτυο.

Αποτελούν πρωτότυπα έργα, δηλαδή δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ενώ σε περίπτωση διχογνωμίας ή αμφισβήτησης επί των δικαιωμάτων αυτών, η Διοργανώτρια δεσμεύεται να αποσύρει τη συμμετοχή χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για το λόγο αυτό.

Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τους Ν.2472/1997 και Ν3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.

Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με όλους ανεξαιρέτως – τους παρόντες όρους – θα
αποκλείεται από το διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση του διαγωνιζομένου.

Με την αποστολή του διηγήματος ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι το έργο του θα τεθεί υπό αξιολόγηση.

Με την αποστολή του διηγήματος του ο διαγωνιζόμενος εκχωρεί στην Anima Εκδοτική το αποκλειστικό δικαίωμα για δημοσίευσή τους σε βιβλίο , ηλεκτρονικό και έντυπο, (εφόσον διακριθεί στο διαγωνισμό). Οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ότι το μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου που θα εκδοθεί και αντιστοιχεί στο ποσοστό των δικαιωμάτων του συγγραφέα, θα παραχωρηθεί στην Anima Εκδοτική.

Η κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή είναι τετραμελής και απαρτίζεται από τα εξής μέλη
Άννα Ραζή
Υπεύθυνη εκδόσεων
Συγγραφέας – Μεταφράστρια
Εκπαιδευτικός
Λένα Κικίδου
Συγγραφέας και Μεταφράστρια
Διορθώτρια
Επιμελήτρια
Μάγια Φιλίππου
Συγγραφέας και υπεύθυνη των αναγνωστών και του τμήματος αξιολόγησης της ΑΝΙΜΑ
book agent
Άγγελος Ρωμανός
Συγγραφέας
Ghosting Editor

Οι νικητές
Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα 20 καλύτερα διηγήματα του διαγωνισμού (5 σε κάθε είδος) τα οποία θα εκδοθούν σε ηλεκτρονικό βιβλίο από την Anima Εκδοτική στις αρχές του Νοεμβρίου 2020.
Επιπλέον: (για κάθε είδος)
1η Θέση : Δωρεάν έκδοση ενός βιβλίου τους από τον εκδοτικό οίκο ΑΝΙΜΑ με τους όρους που διέπουν τη σύμβαση του εκδοτικού.
2η Θέση: Έκδοση ενός βιβλίου τους από τον εκδοτικό οίκο ΑΝΙΜΑ με τους όρους που διέπουν τη σύμβαση του εκδοτικού με οικονομική συμμετοχή του συγγραφέα 20% του συνολικού ποσού της σειράς που θα έχει επιλέξει.
3η Θέση: Έκδοση ενός βιβλίου τους από τον εκδοτικό οίκο ΑΝΙΜΑ με τους όρους που διέπουν τη σύμβαση του εκδοτικού με οικονομική συμμετοχή του συγγραφέα 30% του συνολικού ποσού της σειράς που θα έχει επιλέξει.
4η Θέση: Έκδοση ενός βιβλίου τους από τον εκδοτικό οίκο ΑΝΙΜΑ με τους όρους που διέπουν τη σύμβαση του εκδοτικού με οικονομική συμμετοχή του συγγραφέα 40% του συνολικού ποσού της σειράς που θα έχει επιλέξει.
5η Θέση: Έκδοση ενός βιβλίου τους από τον εκδοτικό οίκο ΑΝΙΜΑ με τους όρους που διέπουν τη σύμβαση του εκδοτικού με οικονομική συμμετοχή του συγγραφέα 50% του συνολικού ποσού της σειράς που θα έχει επιλέξει.

Για να προκύψει βαθμολόγηση για βραβεία θα πρέπει οι συμμετοχές να ξεπερνούν τις 15 ανά είδος.. Σε διαφορετική περίπτωση θα χορηγηθούν μόνο έπαινοι συμμετοχής.

Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση . Θα ανακοινωθεί στο site του εκδοτικού και στη σελίδα του στο facebook στις 20/09/20

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τους παρόντες όρους κατά την κρίση της, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να τον ανακαλέσει ή να μεταθέσει την ημερομηνία ανάδειξης των νικητών και έκδοσης των βιβλίων/συλλογών τους. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα κατατεθούν στη Δικηγόρο του Διαγωνισμού και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά εγκαίρως στους συμμετέχοντες, προς τους οποίους είναι δεσμευτικές. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Όλα τα mails με τις συμμετοχές διαγράφονται την 21/09/20

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

Share this post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *